MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 759030 là gì?

Mã bưu chính 759030 với Tên bưu chính là Cần Giờ thuộc bưu cục 759002 tại địa chỉ Sô´Lương Văn, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 759030 với Tên bưu chính là Cần Giờ thuộc địa bàn phường xã Cần Thạnh (75900), thuộc Quận Cần Giờ (7590), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 759030 ( Cần Giờ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: