MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 853141 là gì?

Mã bưu chính 853141 với Tên bưu chính là Cần Giuộc Số 2 thuộc bưu cục 853144 tại địa chỉ Ấp Hòa Thuận 1, Xã Trường Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 853141 với Tên bưu chính là Cần Giuộc Số 2 thuộc địa bàn phường xã Trường Bình (85314), thuộc Quận Cần Giuộc (8531), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 853141 ( Cần Giuộc Số 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: