MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 900925 là gì?

Mã bưu chính 900925 với Tên bưu chính là Cần Thơ thuộc bưu cục 902241 tại địa chỉ Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 900925 với Tên bưu chính là Cần Thơ thuộc địa bàn phường xã Hưng Lợi (90222), thuộc Quận Ninh Kiều (9010), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 900925 ( Cần Thơ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: