MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 791871 là gì?

Mã bưu chính 791871 với Tên bưu chính là Cảng Hải Quân thuộc bưu cục 791881 tại địa chỉ Sô´1436, Đường 30/4, Phường 12 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 791871 với Tên bưu chính là Cảng Hải Quân thuộc địa bàn phường xã Số 12 (79187), thuộc Quận Vũng Tàu (7910), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 791871 ( Cảng Hải Quân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: