MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 512640 là gì?

Mã bưu chính 512640 với Tên bưu chính là Cảnh Dương thuộc bưu cục 512270 tại địa chỉ Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 512640 với Tên bưu chính là Cảnh Dương thuộc địa bàn phường xã Cảnh Dương (51227), thuộc Quận Ba Đồn (5122), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 512640 ( Cảnh Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: