MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 155410 là gì?

Mã bưu chính 155410 với Tên bưu chính là Canh Nậu thuộc bưu cục 155414 tại địa chỉ Sô´0, Thôn 4, Xã Canh Nậu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 155410 với Tên bưu chính là Canh Nậu thuộc địa bàn phường xã Canh Nậu (15541), thuộc Quận Thạch Thất (1553), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 155410 ( Canh Nậu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: