MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 274220 là gì?

Mã bưu chính 274220 với Tên bưu chính là Cao Bình thuộc bưu cục 274227 tại địa chỉ Khu Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 274220 với Tên bưu chính là Cao Bình thuộc địa bàn phường xã Hưng Đạo (27136), thuộc Quận Cao Bằng (2710), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 274220 ( Cao Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: