MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Kạn (26)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 263980 là gì?

Mã bưu chính 263980 với Tên bưu chính là Cao Kỳ thuộc bưu cục 263981 tại địa chỉ Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 263980 với Tên bưu chính là Cao Kỳ thuộc địa bàn phường xã Cao Kỳ (26398), thuộc Quận Chợ Mới (2638), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Kạn (26)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 263980 ( Cao Kỳ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: