MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 313190 là gì?

Mã bưu chính 313190 với Tên bưu chính là Cao Mã Pờ thuộc bưu cục 313191 tại địa chỉ Thôn Chí Sang, Xã Cao Mã Pờ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 313190 với Tên bưu chính là Cao Mã Pờ thuộc địa bàn phường xã Cao Mã Pờ (31319), thuộc Quận Quản Bạ (3131), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 313190 ( Cao Mã Pờ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: