MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 252840 là gì?

Mã bưu chính 252840 với Tên bưu chính là Cao Ngạn thuộc bưu cục 252200 tại địa chỉ Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 252840 với Tên bưu chính là Cao Ngạn thuộc địa bàn phường xã Cao Ngạn (25220), thuộc Quận Thái Nguyên (2510), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 252840 ( Cao Ngạn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: