MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 175960 là gì?

Mã bưu chính 175960 với Tên bưu chính là Cao Thắng thuộc bưu cục 175963 tại địa chỉ Thôn Bằng Bộ, Xã Cao Thắng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 175960 với Tên bưu chính là Cao Thắng thuộc địa bàn phường xã Cao Thắng (17596), thuộc Quận Thanh Miện (1758), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 175960 ( Cao Thắng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: