MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 321990 là gì?

Mã bưu chính 321990 với Tên bưu chính là Cát Lem thuộc bưu cục 322003 tại địa chỉ Thôn Ngã Ba Cát Lem, Xã Đại Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 321990 với Tên bưu chính là Cát Lem thuộc địa bàn phường xã Đại Minh (32199), thuộc Quận Yên Bình (3219), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 321990 ( Cát Lem ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: