MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 592490 là gì?

Mã bưu chính 592490 với Tên bưu chính là Cát Thành thuộc bưu cục 592493 tại địa chỉ Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 592490 với Tên bưu chính là Cát Thành thuộc địa bàn phường xã Cát Thành (59249), thuộc Quận Phù Cát (5924), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 592490 ( Cát Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: