MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 763307 là gì?

Mã bưu chính 763307 với Tên bưu chính là Cầu An Lập thuộc bưu cục 763387 tại địa chỉ Sô´A4/9Q, Tổ 4, Khu phố 2, Phường Tân Tạo A quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 763307 với Tên bưu chính là Cầu An Lập thuộc địa bàn phường xã Tân Tạo A (76330), thuộc Quận Bình Tân (7620), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 763307 ( Cầu An Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: