MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 301150 là gì?

Mã bưu chính 301150 với Tên bưu chính là Cầu Chả thuộc bưu cục 301165 tại địa chỉ Tổ 2, Phường Tân Quang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 301150 với Tên bưu chính là Cầu Chả thuộc địa bàn phường xã Tân Quang (30115), thuộc Quận Tuyên Quang (3010), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 301150 ( Cầu Chả ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: