MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 562710 là gì?

Mã bưu chính 562710 với Tên bưu chính là Cầu Chìm thuộc bưu cục 562702 tại địa chỉ Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 562710 với Tên bưu chính là Cầu Chìm thuộc địa bàn phường xã Nam Phước (56270), thuộc Quận Duy Xuyên (5627), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 562710 ( Cầu Chìm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: