MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 183200 là gì?

Mã bưu chính 183200 với Tên bưu chính là Cầu Giá thuộc bưu cục 183206 tại địa chỉ Thôn Chợ Tổng, Xã Lưu Kiếm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 183200 với Tên bưu chính là Cầu Giá thuộc địa bàn phường xã Lưu Kiếm (18320), thuộc Quận Thuỷ Nguyên (1830), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 183200 ( Cầu Giá ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: