MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 385320 là gì?

Mã bưu chính 385320 với Tên bưu chính là Chà Cang thuộc bưu cục 385321 tại địa chỉ Bản Mới, Xã Chà Cang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 385320 với Tên bưu chính là Chà Cang thuộc địa bàn phường xã Chà Cang (38532), thuộc Quận Nậm Pồ (3853), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 385320 ( Chà Cang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: