MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 513330 là gì?

Mã bưu chính 513330 với Tên bưu chính là Cha Lo thuộc bưu cục 513341 tại địa chỉ Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 513330 với Tên bưu chính là Cha Lo thuộc địa bàn phường xã Dân Hoá (51333), thuộc Quận Minh Hóa (5132), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 513330 ( Cha Lo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: