MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 383410 là gì?

Mã bưu chính 383410 với Tên bưu chính là Chà Nưa thuộc bưu cục 383411 tại địa chỉ Bản Pó Có, Xã Chà Nưa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 383410 với Tên bưu chính là Chà Nưa thuộc địa bàn phường xã Chà Nưa (38341), thuộc Quận Mường Chà (3833), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 383410 ( Chà Nưa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: