MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 401611 là gì?

Mã bưu chính 401611 với Tên bưu chính là Chân Lý thuộc bưu cục 401612 tại địa chỉ Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 401611 với Tên bưu chính là Chân Lý thuộc địa bàn phường xã Chân Lý (40161), thuộc Quận Lý Nhân (4015), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 401611 ( Chân Lý ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: