MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 155360 là gì?

Mã bưu chính 155360 với Tên bưu chính là Chàng Sơn thuộc bưu cục 155362 tại địa chỉ Sô´0, Thôn 2, Xã Chàng Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 155360 với Tên bưu chính là Chàng Sơn thuộc địa bàn phường xã Chàng Sơn (15536), thuộc Quận Thạch Thất (1553), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 155360 ( Chàng Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: