MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 512020 là gì?

Mã bưu chính 512020 với Tên bưu chính là Chánh Hòa thuộc bưu cục 512024 tại địa chỉ Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 512020 với Tên bưu chính là Chánh Hòa thuộc địa bàn phường xã Đại Trạch (51202), thuộc Quận Bố Trạch (5115), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 512020 ( Chánh Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: