MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 434110 là gì?

Mã bưu chính 434110 với Tên bưu chính là Chất Bình thuộc bưu cục 434113 tại địa chỉ Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 434110 với Tên bưu chính là Chất Bình thuộc địa bàn phường xã Chất Bình (43411), thuộc Quận Kim Sơn (4339), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 434110 ( Chất Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: