MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Trà Vinh (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 942120 là gì?

Mã bưu chính 942120 với Tên bưu chính là Châu Điền thuộc bưu cục 942121 tại địa chỉ Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 942120 với Tên bưu chính là Châu Điền thuộc địa bàn phường xã Châu Điền (94212), thuộc Quận Cầu Kè (9421), thuộc Tỉnh / Thành phố Trà Vinh (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 942120 ( Châu Điền ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: