MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 513010 là gì?

Mã bưu chính 513010 với Tên bưu chính là Châu Hóa thuộc bưu cục 513011 tại địa chỉ Thôn Lạc Sơn, Xã Châu Hoá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 513010 với Tên bưu chính là Châu Hóa thuộc địa bàn phường xã Châu Hoá (51301), thuộc Quận Tuyên Hóa (5128), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 513010 ( Châu Hóa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: