MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 932630 là gì?

Mã bưu chính 932630 với Tên bưu chính là Châu Hòa thuộc bưu cục 932634 tại địa chỉ Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 932630 với Tên bưu chính là Châu Hòa thuộc địa bàn phường xã Châu Hoà (93263), thuộc Quận Giồng Trôm (9326), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 932630 ( Châu Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: