MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 237030 là gì?

Mã bưu chính 237030 với Tên bưu chính là Châu Minh thuộc bưu cục 237031 tại địa chỉ Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 237030 với Tên bưu chính là Châu Minh thuộc địa bàn phường xã Châu Minh (23703), thuộc Quận Hiệp Hoà (2366), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 237030 ( Châu Minh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: