MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 851929 là gì?

Mã bưu chính 851929 với Tên bưu chính là Châu Thành 01 thuộc bưu cục 851927 tại địa chỉ Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 851929 với Tên bưu chính là Châu Thành 01 thuộc địa bàn phường xã Phước Tân Hưng (85192), thuộc Quận Châu Thành (8518), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 851929 ( Châu Thành 01 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: