MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 923591 là gì?

Mã bưu chính 923591 với Tên bưu chính là Châu Thành thuộc bưu cục 923592 tại địa chỉ Ấp Châu Thành, Xã Thủy Liễu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 923591 với Tên bưu chính là Châu Thành thuộc địa bàn phường xã Thủy Liễu (92359), thuộc Quận Gò Quao (9235), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 923591 ( Châu Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: