MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 183240 là gì?

Mã bưu chính 183240 với Tên bưu chính là Chính Mỹ thuộc bưu cục 183241 tại địa chỉ Thôn 9 (mỹ Cụ), Xã Chính Mỹ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 183240 với Tên bưu chính là Chính Mỹ thuộc địa bàn phường xã Chính Mỹ (18324), thuộc Quận Thuỷ Nguyên (1830), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 183240 ( Chính Mỹ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: