MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 245630 là gì?

Mã bưu chính 245630 với Tên bưu chính là Chi Lăng thuộc bưu cục 245601 tại địa chỉ Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 245630 với Tên bưu chính là Chi Lăng thuộc địa bàn phường xã Đồng Mỏ (24560), thuộc Quận Chi Lăng (2456), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 245630 ( Chi Lăng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: