MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 175970 là gì?

Mã bưu chính 175970 với Tên bưu chính là Chi Lăng Bắc thuộc bưu cục 175972 tại địa chỉ Thôn Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 175970 với Tên bưu chính là Chi Lăng Bắc thuộc địa bàn phường xã Chi Lăng Bắc (17597), thuộc Quận Thanh Miện (1758), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 175970 ( Chi Lăng Bắc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: