MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 246940 là gì?

Mã bưu chính 246940 với Tên bưu chính là Chi Ma thuộc bưu cục 246949 tại địa chỉ Thôn Chi Ma, Xã Yên Khoái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 246940 với Tên bưu chính là Chi Ma thuộc địa bàn phường xã Yên Khoái (24694), thuộc Quận Lộc Bình (2468), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 246940 ( Chi Ma ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: