MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 590990 là gì?

Mã bưu chính 590990 với Tên bưu chính là Chi nhánh PHBC thuộc bưu cục 591282 tại địa chỉ Lô C, Khu công nghiệp NHON BINH, Phường Nhơn Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 590990 với Tên bưu chính là Chi nhánh PHBC thuộc địa bàn phường xã Nhơn Bình (59127), thuộc Quận Quy Nhơn (5910), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 590990 ( Chi nhánh PHBC ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: