MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 301911 là gì?

Mã bưu chính 301911 với Tên bưu chính là Chiến Thắng thuộc bưu cục 301912 tại địa chỉ Xóm 5, Xã Trung Môn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 301911 với Tên bưu chính là Chiến Thắng thuộc địa bàn phường xã Trung Môn (30191), thuộc Quận Yên Sơn (3015), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 301911 ( Chiến Thắng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: