MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 367310 là gì?

Mã bưu chính 367310 với Tên bưu chính là Chiềng En thuộc bưu cục 367311 tại địa chỉ Bản Hua Lưng, Xã Chiềng En quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 367310 với Tên bưu chính là Chiềng En thuộc địa bàn phường xã Chiềng En (36731), thuộc Quận Sông Mã (3668), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 367310 ( Chiềng En ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: