MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 363390 là gì?

Mã bưu chính 363390 với Tên bưu chính là Chiềng Hắc thuộc bưu cục 363396 tại địa chỉ Hợp tác xã Tây Hưng, Xã Chiềng Hắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 363390 với Tên bưu chính là Chiềng Hắc thuộc địa bàn phường xã Chiềng Hắc (36339), thuộc Quận Mộc Châu (3628), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 363390 ( Chiềng Hắc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: