MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 434120 là gì?

Mã bưu chính 434120 với Tên bưu chính là Chính Tâm thuộc bưu cục 434122 tại địa chỉ Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 434120 với Tên bưu chính là Chính Tâm thuộc địa bàn phường xã Chính Tâm (43412), thuộc Quận Kim Sơn (4339), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 434120 ( Chính Tâm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: