MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 720010 là gì?

Mã bưu chính 720010 với Tên bưu chính là Chợ Bắc Ninh 2 thuộc bưu cục 720044 tại địa chỉ Sô´79, Đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 720010 với Tên bưu chính là Chợ Bắc Ninh 2 thuộc địa bàn phường xã Bình Thọ (72000), thuộc Quận Thủ Đức (7200), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 720010 ( Chợ Bắc Ninh 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: