MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 434560 là gì?

Mã bưu chính 434560 với Tên bưu chính là Chợ Cát thuộc bưu cục 434566 tại địa chỉ Thôn 20, Xã Khánh Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 434560 với Tên bưu chính là Chợ Cát thuộc địa bàn phường xã Khánh Trung (43456), thuộc Quận Yên Khánh (4345), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 434560 ( Chợ Cát ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: