MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 921437 là gì?

Mã bưu chính 921437 với Tên bưu chính là Chợ Cây Dương thuộc bưu cục 921436 tại địa chỉ Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 921437 với Tên bưu chính là Chợ Cây Dương thuộc địa bàn phường xã Tân Thành (92143), thuộc Quận Tân Hiệp (9214), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 921437 ( Chợ Cây Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: