MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 513970 là gì?

Mã bưu chính 513970 với Tên bưu chính là Chợ Chè thuộc bưu cục 513978 tại địa chỉ Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 513970 với Tên bưu chính là Chợ Chè thuộc địa bàn phường xã Hồng Thủy (51397), thuộc Quận Lệ Thủy (5139), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 513970 ( Chợ Chè ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: