MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 128214 là gì?

Mã bưu chính 128214 với Tên bưu chính là Chợ Đại Từ 1 thuộc bưu cục 128202 tại địa chỉ Sô´Kiốt A30, Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 128214 với Tên bưu chính là Chợ Đại Từ 1 thuộc địa bàn phường xã Đại Kim (12820), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 128214 ( Chợ Đại Từ 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: