MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 951701 là gì?

Mã bưu chính 951701 với Tên bưu chính là Chợ Long Phú thuộc bưu cục 951706 tại địa chỉ Ấp Năm, Thị Trấn Long Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 951701 với Tên bưu chính là Chợ Long Phú thuộc địa bàn phường xã Long Phú (95170), thuộc Quận Long Phú (9517), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 951701 ( Chợ Long Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: