MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 556800 là gì?

Mã bưu chính 556800 với Tên bưu chính là Chợ Non Nước thuộc bưu cục 556808 tại địa chỉ Đường Mai Đăng Chơn, Phường Hoà Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 556800 với Tên bưu chính là Chợ Non Nước thuộc địa bàn phường xã Hoà Hải (55680), thuộc Quận Ngũ Hành Sơn (5568), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 556800 ( Chợ Non Nước ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: