MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 961183 là gì?

Mã bưu chính 961183 với Tên bưu chính là Chợ Phường 1 thuộc bưu cục 961184 tại địa chỉ Đường Nguyễn Công Tộc, Phường 1 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 961183 với Tên bưu chính là Chợ Phường 1 thuộc địa bàn phường xã 1 (96115), thuộc Quận Bạc Liêu (9610), thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 961183 ( Chợ Phường 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: