MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 601093 là gì?

Mã bưu chính 601093 với Tên bưu chính là Chợ Thống Nhất thuộc bưu cục 601096 tại địa chỉ Sô´222, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 601093 với Tên bưu chính là Chợ Thống Nhất thuộc địa bàn phường xã Thống Nhất (60109), thuộc Quận Pleiku (6010), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 601093 ( Chợ Thống Nhất ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 601093
  • Tên bưu cục: Chợ Thống Nhất
  • Điện thoại: 872208
  • Phường xã: Thống Nhất (60109)
  • Quận/huyện: Pleiku (6010)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Sô´222, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất