MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 574167 là gì?

Mã bưu chính 574167 với Tên bưu chính là Chợ Tre thuộc bưu cục 574160 tại địa chỉ Thôn Năng Tây 1, Xã Nghĩa Phương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 574167 với Tên bưu chính là Chợ Tre thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Phương (57416), thuộc Quận Tư Nghĩa (5740), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 574167 ( Chợ Tre ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: