MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 604200 là gì?

Mã bưu chính 604200 với Tên bưu chính là Chư Prông thuộc bưu cục 604202 tại địa chỉ Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 604200 với Tên bưu chính là Chư Prông thuộc địa bàn phường xã Chư Prông (60420), thuộc Quận Chư Prông (6042), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 604200 ( Chư Prông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: